Басшылық

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы

Шолпанқұлов Берік Шолпанқұлұлы - Директорлар кеңесінің Төрағасы, Қазақстан Республикасының Бірінші қаржы Вице-министрі
Ибраимов Қалымжан Уәлханұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары
Елшібаев Ержан Иманқұлұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі – «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқармасының төрағасы
Тұрғаналиев Елтінжал Рахматоллаұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор
Кенесарин Сағыр Есенғұлұлы - Директорлар кеңесінің мүшесі – Тәуелсіз директор

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ Басқармасының құрамы

Елшібаев Ержан Иманқұлұлы - Басқарма Төрағасы
Сәбденов Дәурен Асқарұлы – Басқарма Төрағасының орынбасары
Төреходжаева Инкар Әбиболлақызы - Басқарма Төрағасының орынбасары
Увалиев Айдар Маймұратұлы - Басқарма Төрағасының орынбасары
Дүйсенов Дархан Әбдікәрімұлы - Басқарма Төрағасының орынбасары